2 thoughts on “Register

  1. Tài Trần
    Tài Trần says:

    Hàng như hình. Da đẹp. Có lót trong. .hợp túi tiền, khoá chắc chắn, đường may đẹp, không lỗi.chất lượng phục vụ của shop rất ok! Sẽ tiếp tục ủng hộ shop nếu có thêm nhu cầu!

  2. Tài Trần
    Tài Trần says:

    Hàng như hình. Da đẹp. Có lót trong. .hợp túi tiền, khoá chắc chắn, đường may đẹp, không lỗi.chất lượng phục vụ của shop rất ok! Sẽ tiếp tục ủng hộ shop nếu có thêm nhu cầu!

Comments are closed.